Evropský rok dobrovolnictví

Dobrovolníci mění svět!“ – Evropská komise zahajuje Evropský rok dobrovolnictví 2011

Evropská komise 2. prosince 2010 odstartovala Evropský rok dobrovolnictví, který má v roce 2011 vyzdvihnout dobrovolnou činnost a povzbudit k ní více občanů. Slogan pro tento rok zní „Dobrovolníci mění svět!“ a představili jej místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, belgický federální ministr sociálních věcí Jean-Marc Delizée a poslankyně Evropského parlamentu Marian Harkinová. „Ráda bych vyjádřila uznání milionům Evropanů, kteří si najdou čas na to, aby zlepšovali svět kolem nás, “ uvedla komisařka Viviane Redingová. V hloubi svého nitra jsme všichni schopni měnit věci k lepšímu a projevovat starost o ty, kteří to potřebují. Dobrovolnictví upevňuje naše základní evropské hodnoty, jimiž jsou solidarita a sociální soudržnost."

Evropané a dobrovolnictví

Ze studie Eurobarometru  z května 2010 vyplývá, že do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů. Dobrovolnictví se různí, ale všechny činnosti spojuje jedno: pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí, což je často přivádí k novým a lepším pracovním příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji.

Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech.

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Evropský rok dobrovolnictví 2011 má práci dobrovolníků vyzdvihnout a povzbudit k ní rovněž ostatní tak, aby se i oni do této činnosti zapojovali a pokusili se řešit existující problémy. Iniciativa si klade čtyři hlavní cíle:

  • snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU,
  • posílit pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví,
  • oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti,
  • zvýšit povědomí o důležitosti a významu dobrovolnictví.

V zájmu dosažení těchto cílů bude Komise podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, aby mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími (zejména podnikatelským sektorem) podpořila přeshraniční výměnu a součinnost.

Pořádané aktivity

V průběhu Evropského roku dobrovolnictví budou vyzdviženy a podpořeny stovky aktivit a projektů. Na úrovni EU se uskuteční:

  • Turné „Evropský rok dobrovolnictví 2011": Dobrovolníci budou po celý rok objíždět státy EU, aby při každém zastavení představovali svou práci a setkávali se s tvůrci politik i s veřejností.
  • Zpravodajství z Evropského roku dobrovolnictví: Dvacet sedm reportérů-dobrovolníků bude sledovat práci 54 dobrovolnických organizací a informovat o jejich činnosti prostřednictvím videozáznamů a zvukových či psaných reportáží, které se budou zveřejňovat ve sdělovacích prostředcích. Na konci roku bude z těchto kombinovaných reportáží vytvořen dokumentární pořad ve vysílací kvalitě, který Evropský rok dobrovolnictví a turné v rámci něho celkově zmapuje.

Čtyři tematické konference, jež během roku 2011 poukáží na klíčové otázky v problematice dobrovolnictví. 8. ledna se bude v Budapešti řešit uznávání dobrovolné činnosti, v květnu/červnu proběhne konference o úctě k dobrovolníkům a cenné práci, kterou odvádějí, na říjen je plánována konference o posílení pravomocí dobrovolnických organizací a v prosinci pak závěrečná konference o budoucích problémech.