Zapojte se

Podpora dobrovolnictví ze strany komerčního sektoru

Sponzoring dobrovolnictví je ještě obtížněji realizovatelný než sponzoring celého neziskového sektoru u nás. Obecně platí, že sponzoring soukromých komerčních firem je v ČR ještě velmi málo rozvinutý, ať již vzhledem k chybějící firemní kultuře či ekonomické nestabilitě většiny soukromých subjektů.

Stávající podpora ze strany podnikatelů je obvykle směrována na velké sportovní a kulturní akce s mezinárodním přesahem, slibující dostatečně účinnou medializaci. Z iniciativy několika nadací a zástupců komerčních firem vznikl nový subjekt Fórum dárců, který se snaží mapovat možné finanční zdroje a motivovat komerční sféru ke sponzorování neziskových nestátních organizací. Finanční podpora dobrovolnictví, respektive jeho organizace a koordinace, je dosud pro řadu firem (ale často i pro státní zdroje) těžko pochopitelná, zejména proto, že veřejnost stále ještě chápe dobrovolnictví jako vzájemně prospěšnou činnost, která nevyžaduje prakticky žádné náklady na realizaci.